Το μεγαλύτερο κέρδος βγαίνει από την αγορά του προϊόντος