Πως ερμηνεύουμε τα νούμερα που μας δίνουν διάφορα εργαλεία