Πως διαχειριζόμαστε τις ειδοποιήσεις παραβάσεις & αιτήματα τιμολογίων