Προγραμμάτισε την αναπλήρωση αποθήκης με βάση των πωλήσεών σου