6.01 Προγραμμάτισε την αναπλήρωση αποθήκης με βάση των πωλήσεών σου