3.05 Σωστή τιμολόγηση προϊόντος, προετοιμασία και αποστολή!