3.04 Αναζήτηση κατασκευαστή από Ελλάδα και το εξωτερικό