3.03 Κριτήρια για την δημιουργία ενός εξαιρετικού προϊόντος